Hvad er en retreat?

Det grundlæggende i indsigtsmeditation er, at vi arbejder med vores naturlige evne til at fastholde fokuset på det, vi nu retter opmærksomheden mod.

At skærpe denne klarhed metodisk aktiverer den meditative sindstilstand, der ser ind i tanken, følelsen eller sansningen på en måde, som den ikke-meditative bevidsthed ikke formår.


Ved at udvikle meditativ koncentration (samadhi) bliver vi i stand til at forankre det opmærksomme nærvær og gøre det stabilt og dybt.

En retreat betyder ’en tilbagetrækning’. Vi trækker os tilbage fra hverdagens distraktioner og hverdagsbevidsthedens måder at være i verden på. En meditationsretreat indebærer en ideel ramme for uforstyrret udvikling af fokuseret nærvær og koncentration. Og den ideelle ramme for at vende dette koncentrerede blik meget dybt indad på en måde, som ikke er muligt for det ikke-meditative sind. Hverdagens sind er meget udadvendt. Det er denne ydre side af sindet, de fleste mennesker kender bedst. På en retreat begynder vi at udvikle et kendskab til og en dybere forståelse af, hvad vi kunne kalde indersiden af sindet. Det er den side af sindet, vi sædvanligvis ikke har særlig god kontakt til og heller god forståelse af,
fordi vi hele tiden bliver afbrudt og distraheret af ydersiden.


Men det er på indersiden af sindet, at det vigtigste og mest interessante i vores liv foregår. Det er på indersiden, vi ser ind vores sande og dybeste sammenhænge med verden. Og vores forudsætninger for at være med visdom og indsigt på ydersiden af sindet i verden omkring os.

RØSNÆS

Silent retreater med intensiv mindfulness meditation under observation af tavshed.


Undervisningen varetages af psykolog og vipassana-lærer Uffe Damborg, der underviser i linjen fra Anagarika Munindra og Mahasi Sayadaw.

Det er en klassisk vipassana-retreat med en fast daglig rutine (se programmet) med sidde-meditation, gå-meditation og spise-meditation, løbende instruktioner og individuelle opfølgninger.


Den teoretiske forståelsesmodel er theravada buddhismens meditations-psykologi. Der undervises på dansk. Der er mulighed for individuel instruktion på engelsk.


Retreaten finder sted i Kajestenshuset på Røsnæs langs Kalundborg Fjord 8 km. udenfor Kalundborg.


Der udstedes retreat-bevis, hvis det ønskes.


Det er ikke muligt at deltage i kun et begrænset antal dage. Der kan ansøges om retreat-legat.

Retreat-gebyr

Grundet tidernes ugunst har vi desværre været nødt til at hæve priserne.


  • Gebyr for  5-dages retreaten er kr. 1.900,-.
  • Gebyr for  7-dages retreaten er kr. 2650,-
  • Gebyr for  9-dages retreaten er kr. 3.600,-.
  • Gebyr for 10-dages retreaten er kr. 3.900,-.


Beløbet dækker fuld forplejning og logi samt et bidrag til oprettelsen af retreatlegater, der kan søges af SU-studerende uden eller med kun få bi- indtægter, og af andre ubemidlede.


For enkeltværelse er der tillægspris på kr. 100,- per overnatning. Retreat-gebyret omfatter ikke undervisningen. Retreaten afholdes efter theravada buddhismens traditionelle dana-princip. Dette indebærer, at deltagerne opfordres ved slutningen af retreaten til anonymt at donere et gebyr for undervisningen i overens-stemmelse med deres værdsættelse og økonomiske formåen.


Depositum

Ved tilmelding til 10-dages retreaten er depositum kr. 1.500,-.

Ved tilmelding til 5-dages retreaten er depositum kr. 700,-

Program for Røsnæs-retreaten

Der er ankomst og indkvartering fra kl. 15.00 den første dag.

Der er aftensmad kl. 18.00.

Retreaten begynder officielt kl. 19.00 med praktisk information.

Herefter observeres tavshed undtagen i forbindelse med undervisningen.

Det forventes, at mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr holdes slukket

under hele retreaten.

07.00  - Sidde-meditation.

07.45  - Morgenmad.

08.15  - Gå-meditation.

08.45  - Instruktion og meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer frem til:

12.00  - Frokost og hvilepause.

13.30  - Gå-meditation.

14.00  - Instruktion og meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer frem til:

18.00  - Aftensmad og hvilepause.

19.00  - Dharma-tale

20.00  - Gå-meditation.

20.30  - Sidde-meditation.

21.30  - Den officielle retreat-dag en-der. Det forventes, at deltager-ne følger det officielle program. Men efter kl.

21.30  - disponerer man frit over sin tid. Der observeres stadig tavshed. Men du kan fx gå en tur langs stranden eller deltage i bonus-meditationerne.

21.30  - Kaffe og te.

22.00  - Bonus-meditation vekslende mellem siddende og gående meditationer. Det er frivilligt, om man deltager i dette open ended program, hvor deltagerne sidder og går efter egen planlægning, og som ender hver aften/nat, når den sidste meditator slukker og lukker i meditationshallen, hvilket sædvanligvis sker 2-4 timer senere. Der vil være kaffe og te mellem meditationerne. Under fortsat observation af tavshed.