VIPASSANA MINDFULNESS

Psykolog og vipassanalærer Uffe Damborg

Jeg tilhører førstegenerationen af vesterlændinge, der har mere end 40 års personlig erfaring med buddhistisk meditation.

En erfaring, der blev grundlagt med 8 års intensiv praksis i meditationsklostre i Østen. Heraf 6 år som elev af vipassana-acharyia Anagarika Munindra i Bodh Gaya, Indien.


Som cand.psych. og kognitiv psykoterapeut arbejder jeg i min psykologpraksis med at integrere uddybende aspekter af mindfulness meditation med psykoterapi (www.psyksamtale.dk).


Afholder siden 2004 et stort antal workshops, seminarer og kurser med sekulariseret mindfulness meditation (www.stressreduktion.dk). 


Introducerer i 2009 kurser med mindful spisning i Danmark. Leder gratis fællesmeditationer (vipassana og metta) i Huset på Jagtvej 111C i København siden 2007. Medstifter i 2008 af Northern Light Vipassana Society i Sverige (www.northernlight-vipassana.org).


Afholder længerevarende retreater med vipassana i Sverige og Danmark efter dana-princippet.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes